Vagyonvédelem, riasztóberendezés kitűnő árakon!    Rendeljen széfet, páncélszekrényt Nemzeti Dohányboltjába!    Üzemorvosi szolgáltatás munkavállalóinak.    Biztosítás nélkül hagyta a trafikban a bútorokat, árukat? Ne tegye!    Ellenőrzőlista - Most pályázóknak !

NAV: újabb változás a cégek életében

Júliustól a cégeknek elektronikusan kell kezdeményezniük a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát.

Mint az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményéből kiderül, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint ezekben a perekben kötelező az elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek számára a határozatot hozó szervezettel – hívja fel a figyelmet.

A keresetlevelet és mellékleteit elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, amely öt napon belül felterjeszti a másodfokú határozatot hozó szervhez, az pedig – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljárt közigazgatási szervezet három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró szervnek, amely nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz.

Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

A NAV által meghozott közigazgatási döntésekkel szemben a navkper elnevezésű űrlapon lehet közigazgatási pert kezdeményezni, amelyet az általános nyomtatványkitöltő programmal lehet kitölteni. Az űrlapon rögzíteni lehet a keresetet vagy önálló elektronikus dokumentumként is csatolni lehet, a mellékleteket digitalizált formában kell csatolni. A nyomtatványt a NAV honlapjáról lehet letölteni.

HVG.hu