Vagyonvédelem, riasztóberendezés kitűnő árakon!    Rendeljen széfet, páncélszekrényt Nemzeti Dohányboltjába!    Üzemorvosi szolgáltatás munkavállalóinak.    Biztosítás nélkül hagyta a trafikban a bútorokat, árukat? Ne tegye!    Ellenőrzőlista - Most pályázóknak !

2013. A Trafikvilág első hónapjai a számok és tények alapján

Tóth Zoltán

Tóth Zoltán, MindZ Business Design Kft

Az átalakult dohány kiskereskedelem, mint új értékesítési csatorna ellentmondásos első évet, pontosabban félévet zárt. Ellentmondások a szabályozásban, ellentmondások az új rendszer fogadtatásában és működésében, ellentmondások a piaci szereplők viselkedésében, ellentmondások és szélsőségek a Nemzeti Dohányboltok teljesítményben.

Egy tény azonban egyáltalán nem ellentmondáos: a piac (továbbra is) az ismert piaci mechanizmusok és logika mentén működik.
A Trafik.hu (Dohánybolt Ellátó Kft.) az elmúlt hónapokban a szárnyukat próbálgató új kiskereskedőket abban segítette, hogy megnyissák, felszereljék üzleteiket. Rövidesen megújuló honlapja segítségével a továbbiakban abban is segítséget nyújt partnereinek, vállalkozó társainak, hogy a tények és piaci mechanizmusok megismerése, jobb megértése révén a jelenben hozhassák meg a jövőjüket meghatározó döntéseket.
A cikkben szereplő elemzések, statisztikák, ahol azt külön forrás megjelölésével nem jelezzük, a Trafik.hu együttműködő partnerei által üzemeltetett dohányboltok tényleges értékesítési adatai alapján készültek. Ezek az adatok nem reprezentatívak, de alkalmasak a piaci folyamatok, trendek nyomon követésére, illetve összehasonlítási alapként jól szolgál az egyes vállalkozások, önálló kiskereskedelmi egységek teljesítményének értékeléséhez. Bíztatom Önöket, hogy tegyék fel a kérdéseket: Mit értünk el másokhoz képest? Mennyiben kell átértékelni azt, amit eddig csináltunk? Változtassunk-e valamin?

A legális dohány kiskereskedelemben csökkent az értékesített mennyiség
A 2012. és 2013. mennyiségi értékesítési adatainak összehasonlításában a számok drámai képet mutatnak.
Az első félév során – a korábbi évek trendjét követve – folytatódott a piac csökkenése, amely a II. félévben, különösen a cigaretta forgalom területén gyorsult fel. A közel 24%-os csökkenés több tényező együttes hatásának az eredménye. Elsősorban a megnövekedett árrések beépülése a fogyasztói árba és ennek következményei a baj fő forrásai. Az emelkedő árak automatikusan ösztönzik a fogyasztók „átszokását” más termékekre. (Részben ezt igazolja a szivarkák piacának növekedése. )
A magas/abb árak felgyorsítják a korábban is létező feketepiac növekedését és új elemként jelenik meg, a növekvő „szürke import”.
Miután a szomszédos országok többségében a hazainál alacsonyabbak a fogyasztási árak, a legálisan behozható dohánytermékek is a hazai értékesítést csökkentik. A fogyasztási dohányok forgalma októberig alapvetően a 2012. évi szinten maradt.

tabl

Úgy vélem logikus következtetés, hogy a novemberi újabb árváltozások, nem tettek jót a piacnak, így a csökkenés valószínűleg tovább folytatódott, ami várakozásom szerint a cigaretta kategóriában elérheti , akár a 25%-ot is.

A gyártói oldal viszonyai is átrendeződtek
A gyártók oldalán is hozott átrendeződést a Nemzeti Dohányboltok létrejötte. Kiegyenlítődtek a korábbi jelentős különbségek a termékek elérhetősége, disztribúciója terén. Úgy gondolom, hogy e folyamat két nyertese a JTI és az Imperial, akik javították és stabilizálták korábbi piaci jelenlétüket és részesedésüket, míg az első néhány hónap nagy vesztese a BAT. Az átalakulást megérezte az egyetlen tisztán magyar tulajdonú Continental Dohányipari Zrt. (CTG) is, amely azonban az elmúlt hónapokban, ha kis mértékben is, de folyamatos fejlődést produkált. A Philip Morris piacvezető pozíciója stabil.

Piaci részesedések

Piaci részesedések a
2013. Július – decemberi időszakra csak dohánytermékekre, (érték alapján)

A termékszegmensek trendjei
Az elérhető hivatalos mennyiségi adatokon túl árnyaltabb képet mutat, ha a termékszegmenseket értékben is vizsgáljuk. Nem utolsósorban azért térünk rá az érték vagy árbevétel alapúi vizsgálatra, mert a jelenlegi elszámolás tekintetében a kiskereskedő számára az elérhető árrés jelenti az üzleti eredményesség alapját. Szert tehetünk árrés tömegre az alacsonyabb árfekvésű, de nagy volumenben értékesített cikkelemek mellett, a kisebb volumenű, de magas fogyasztói árú termékek értékesítésével egyaránt. A termékválaszték kialakításánál pedig egyértelműen számolnunk kell a piaci mozgásokkal. Sajnos a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a mennyiségben (is) csökkenő termékszegmensben a cigaretta termékek fogyasztói árának emelkedése nem képes kompenzálni, a mennyiségi visszaesésből fakadó árrés tömeg elvesztését.

graf2
A termékszegmensek változása (értékben) a teljes dohánypiacból
2013. július – december

Gyártói pozíciók a különböző termékszegmensekben
Az elmúlt, vagy a Nemzeti Dohányboltok első félévét a mindenkit érintő piaci hatásokon túl, a termékszegmensekben kialakult gyártói verseny is jellemezte. A forgalmazói szerződések feltételrendszerének kialakítása, az árpolitika, a választék szélesítése hatottak a kialakult pozíciókra.

Cigaretta
A csökkenő piacon, a Philip Morris fölénye megkérdőjelezhetetlen. A részesedés változásai igazolják, hogy a BAT-val folytatott versengésben eleddig egyértelműen ők szereztek előnyt. A nemzetközi versenytársak teljesítménye stabil, a kisebb szereplők tartják, vagy szerény mértékben fejlesztik pozícióikat, azonban áttörést eddig nem értek el.

chart3
A termékszegmenseken belüli részesedések alakulása (értékben)
2013. Július december – cigaretta

Fogyasztási dohány
Az összmennyiségében nagyjából változatlan piac, elsősorban a volumen dohányok térnyerésének köszönhetően, növekvő árbevételt produkáló, vonzó terület. Az Imperial vezető szerepe stabil, de úgy tűnik, hogy minden piaci szereplő igyekszik – több-kevesebb sikerrel – elcsipegetni, vezető pozícióit. Ebben úgy tűnik, hogy a Philip Morris által bevezetett Multifilter dohány jelentett egy jelentősebb 3-3,5 %- os változást.

chart5
A termékszegmenseken belüli részesedések alakulása (értékben)
2013. Július december – fogyasztási dohány

Szivarka, mint alternatíva
A folyamatosan növekvő és fejlődő, ám mint láttuk méretében legkisebb szegmens koronázatlan királya a Continental Dohányipari Zrt., 60%-os részesedéssel, ami 50% körül indult júliusban.
A piac szinte kétszereplős, bár a Philip Morris által elindított Multifilter szivarka hozhat némi változást. A szegmens fejlődése és növekedése tovább folytatódik, jelentős átrendeződésre nem lehet számítani.

chart4
A termékszegmenseken belüli részesedések alakulása (értékben)
2013. Július december – szivarka

A mérleg nyelve billeg
A piacról, a gyártókról, a várakozásokról és sajnos, a kedvezőtlentényekről és kilátásokról szinte teljes a kép. Mi vár ilyen piaci körülmények között a kiskereskedelemre, a kiskerekedőkre?
Attól tartok, hogy általános értelemben véve, nem sok jó. Ami fény lehet az alagút végén sok dohányboltnak, az a piac újraszabályozását célzó intézkedés, mely a messze átlagon felüli teljesítményt elérő, hipermarketek és bevásárló központok előnyeit élvező értékesítési pontokat megszünteti. A szakma minden képviselője hatékony intézkedést, összefogást sürget és vár a feketepiac visszaszorítása érdekében. Ezek várható hatásait ma még nem lehet felmérni, de addig is túl kell élni.
Született optimistaként és tanácsadóként azt javaslom, hogy kerüljék el a kapkodást! Értékeljék eddigi teljesítményüket! Vessék össze azt más vállalkozások tapasztalatával! Ismerjék meg a számokat és a tényeket! Kövessék figyelemmel a változó körülményeket és végül, de nem utolsó sorban, kérjenek segítséget, ha úgy érzik, hogy egyedül nem megy!